blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Informació sobre el lloguer de pisos

Qui paga les reparacions en un pis de lloguer?

Pisos de lloguer a Barcelona
Escrit per Arianna

Un dels dubtes freqüents que apareixen a l’hora de llogar és què succeeix si hi ha algun tipus d’inconvenient en l’habitatge. Saber qui paga les reparacions en un lloguer és una cosa indispensable per a tenir en clar què succeirà si per exemple s’espatlla un electrodomèstic. Generalment, és en el mateix contracte d’arrendament on queden plasmades totes les clàusules referent a aquest tema. Però si no existeixen aquestes clàusules, s’aplicarà l’article corresponent sobre la Llei d’Arrendaments Urbans.

Criteris bàsics de les reparacions en un lloguer

Imagina’t que llogues un pis de llarga estada a Barcelona. Després de fer una cerca sobre quin és l’habitatge adequat per a tu, toca parar esment a altres detalls importants. Un d’ells són les clàusules que quedaran plasmades en el contracte. Aquestes clàusules no han de vulnerar en cap moment la Llei d’Arrendaments Urbans, en cas contrari no seran vàlides.

El millor serà tenir l’assessorament d’un expert abans de signar el contracte de lloguer per a saber que no s’estan cometent errors.

 Assessorament expert a Barcelona sobre pisos de lloguer

Imatge via Pexels

Però si no hi ha res escrit sobre les reparacions, hi ha altres criteris que es tindran en compte com els següents:

Origen de les reparacions

Per a saber quines reparacions ha de pagar l’inquilí i quines reparacions corresponen a l’arrendador, cal conèixer l’origen d’aquestes.

Per norma general, aquelles reparacions que tenen a veure amb la conservació de l’espai sempre seran per a l’arrendador. És el seu deure vetllar perquè l’habitatge estigui en les condicions necessàries d’habitabilitat.

Aquí també s’inclouen totes aquelles reparacions que tenen a veure amb el desgast de l’habitatge en si. I aquí és on sol fer-se present la confusió. Molts dels anomenats casolans, és a dir, arrendadors, pensen que és l’inquilí el que s’ha de fer càrrec de canviar un electrodomèstic que s’ha danyat.

La jurisprudència és clara en aquest assumpte: qui ha de pagar aquestes reparacions és l’arrendador. Però com veurem més endavant, hi ha algunes excepcions.

Totes les reparacions que tinguin a veure amb la conservació de l’habitatge s’haurà de fer càrrec l’arrendador. Si es demostra que l’inquilí no ha comunicat a l’amo de l’habitatge d’aquest mal i per tal motiu, hi ha hagut un major agreujant, llavors sí que es podria considerar que l’inquilí ha comès un error i ha de fer-se càrrec d’aquesta reparació.

 • gestió de pisos de llarga durada a barcelona

 

Mal ús de l’immoble

Com comentàvem, hi ha unes certes situacions molt específiques on qui paga les reparacions del lloguer és l’inquilí. Aquestes es basen principalment en un mal ús de l’habitatge per part de l’arrendatari les quals hauran de provar-se.

Petites reparacions pel pas del temps

Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) estableix que existeixen el que es diuen “petites reparacions”. S’entén per petites reparacions aquelles substitucions petites que no generin una gran despesa com la substitució d’elements. Imagina’t que fa falta canviar una aixeta o que s’ha trencat algun element de la cisterna. Són coses que succeeixen per l’ús diari dels elements i allí sí que serà l’inquilí qui haurà de fer-se càrrec.

Lamentablement, no s’especifica en la redacció de les lleis quines són aquestes reparacions petites ni s’adjunta un llistat. Això és el que causa uns certs dubtes, ja que es tractarà sempre de la interpretació de cadascuna de les parts.

Abans d’ingressar a l’habitatge, revisa quines són les condicions de l’espai perquè seran les que quedin plasmades en el contracte de lloguer. Trobar pisos a Barcelona en excel·lent estat, amb tots els serveis i comoditats és possible, a més et podràs estalviar haver d’estar pendent d’unes certes reparacions o situacions futures.

 

No deixis per a últim moment la reserva del teu allotjament!

Llistat de desperfectes d’ús diari

Per a buidar dubtes sobre qui es fa càrrec de quina cosa, analitzarem un llistat de desperfectes tradicionals que succeeixen en un habitatge habitat:

Quines reparacions ha de pagar l’inquilí

 • Trencament de cristalls
 • Canvi de bombetes
 • Problemes amb la corretja de la persiana
 • Reparació de la cisterna
 • Reparació marc de la porta
 • Qualsevol desperfecte petit per l’ús quotidià
 Reparació de llar a Barcelona

Imatge via Unsplash

 

Quines reparacions ha de pagar l’arrendador

 • Avaria d’electrodomèstics com a rentadora o caldera
 • Humitats
 • Canvi d’electrodomèstics per deixar de funcionar
 • Reparacions en totes les instal·lacions bàsiques (llum, aigua, etc.)
 • Qualsevol millora o canvi necessari per a la conservació de l’estructura de l’habitatge

Perquè tant el propietari com l’inquilí estiguin tranquils, ha de tenir-se contractat una assegurança de llar. És una cosa indispensable, però no obligatori per a l’arrendador. No obstant això, en els últims anys han aparegut altres assegurances on es fa una gestió integral o assegurances específiques per a inquilins. El que es busca amb això és fer front a aquesta mena de situacions. D’aquesta manera, que d’una banda i l’altre existeixi principalment tranquil·litat davant un desperfecte o reparació que sigui necessari fer en la llar.

Ara que coneixes aquesta informació, alguna vegada t’has trobat en una situació similar? Comparteix-la amb la comunitat!

Sobre l'autor

Arianna

Deixar un comentari