blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Els consells dels nostres equips

El Sistema de Gestió de Qualitat de ShBarcelona

iso 9001 sistema gestio qualitat

L’any 2018 vam rebre el primer certificat del Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001 emès per AENOR. És el reconeixement oficial per oferir durant aquests últims anys un bon servei de qualitat enfocat a la millora constant de tots els processos i a la satisfacció dels clients.

Hem parlat amb Mireia González, consultora de Ecogesa, Laia Embun, directora del Departament de Qualitat de ShBarcelona i Franck Anaïs, Director Executiu del Grup Sh, perquè ens expliquin de què tracta aquesta política de qualitat implementada en l’empresa, quins objectius ens marquem cada any i la importància que té ser reconeguts amb aquesta certificació.

  • Pisos de lloguer a Barcelona

 

Què és el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9001?

Per a començar a conèixer aquest sistema de gestió de qualitat, tal com ens explica Mireia González (Ecogesa), és “el conjunt d’elements d’una organització que estan interrelacionats o que interactuen per a establir polítiques i processos que permetin aconseguir uns objectius”.

En altres paraules, aquest sistema es basa en tots els requisits que una empresa ha de complir per a aconseguir uns objectius mínims de qualitat. En el nostre cas, aquests són: promoure la millora constant de l’empresa i oferir un servei de qualitat.

sistema gestió de qualitat

Foto via Pexels

Per a establir un bon sistema de gestió és necessari treballar amb el model de millora contínua de Deming, basat en la Planificació, la Realització, el Control i la Millora de cada acció.

Actualment, la norma més estesa a nivell internacional és l’ISO 9001, la qual recull els requisits que ha de complir una organització per a aplicar un sistema de gestió de qualitat, i és amb la qual treballem dia a dia a ShBarcelona.

Mireia González (Ecogesa) subratlla la importància de, una vegada certificats, mantenir el Sistema de Gestió implantat per a continuar garantint la satisfacció del client i la millora contínua.

Aquest document té una validesa de 3 anys, és per això que ha de revisar-se el mètode de manera anual amb auditories internes, i així, continuar renovant-se any rere any.

Visita Shbarcelona.es

Evolució de la norma ISO 9001

La consultora de qualitat destaca com la norma ISO 9001 ha anat evolucionant al llarg de la història. “Avui dia és aplicable a organitzacions de qualsevol grandària. Un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb les seves característiques específiques i implementat de manera eficaç ajuda a l’organització a centrar, organitzar i sistematitzar els processos”.

No obstant això, aquesta normativa es va instaurar per primera vegada el 1987 i durant els primers anys estava enfocada només a les indústries. No va ser fins a l’any 2008 que es van incloure els serveis a l’abast de la norma.

En la seva última actualització del 2015, l’ISO 9001 es va convertir en una eina per a la prevenció i la innovació de processos i gestió de riscos.

iso 9001

Foto via Unsplash

Criteris bàsics a seguir

Implementar un sistema de gestió de qualitat a ShBarcelona suposa haver de complir amb una sèrie de normes i processos que li permetran aconseguir els objectius marcats inicialment.

Tant el director executiu de ShBarcelona com Mireia González d’Ecogesa coincideixen en la importància d’oferir una formació continuada de tot el personal de l’organització. Amb això, es pretén millorar la competitivitat a llarg termini i accedir a nous mercats que ens permetin continuar creixent.

A més, fer a tot l’equip partícip d’aquest desenvolupament mantingut i del sistema de gestió, garantirà que la qualitat dels serveis que oferim sigui millor, perquè al final forma part els valors que volem transmetre.

Un altre dels criteris que s’ha de seguir és complir amb els requisits legals als quals nosaltres com a empresa ens adherim, així com a les exigències dels clients.

Coneix els nostres pisos de lloguer a Barcelona

Impacte en l’empresa de l’ISO 9001

Des dels nostres inicis l’any 2000, sempre hem tractat d’actuar amb rigor i transparència, optimitzar tots els processos i garantir la qualitat del servei.

Això ens ha permès guanyar-nos la confiança de les entitats més prestigioses com a empreses, escoles de negocis i universitats, tant nacionals com internacionals. Alguns exemples d’institucions amb els qui col·laborem són Esade, IESE, Quirónsalud, Vueling, General Electric, entre altres.

ShBarcelona és una de les poques empreses del sector immobiliari que actualment posseeix la certificació ISO 9001. Aquest fet ens distingeix de la gran majoria d’empreses del sector i ens posiciona com a líders en el control de la qualitat de gestió en el real estigues.

“Ha estat la verificació que la nostra manera d’entendre la qualitat anava per bon camí i, al mateix temps, ens ha permès disposar d’un sistema objectiu i de reconeguda solvència internacional que ens avala enfront de tercers” diu Franck Anaïs, director executiu.

iso 9001 sistema de gestió de qualitat

Foto via Pexels

Amb un sistema de gestió de qualitat podem analitzar les necessitats i els requisits dels diferents grups d’interès, així com les nostres febleses i fortaleses per a establir plans d’accions que contribueixen a la millora contínua.

“Es tracta d’un fet important, ja que millora la confiança dels clients, moltes vegades minvada per la mala fama que ha precedit al sector en els últims anys” assenyala el CEO del grup Sh.

Ha dificultat la pandèmia la continuïtat del sistema de Gestió de Qualitat a l’empresa?

Malgrat la pandèmia causada pel Covid-19, hem pogut mantenir uns estàndards de qualitat a nivells similars als d’anys anteriors. Tenim els sistemes de gestió establerts i hem pogut actuar amb rapidesa per a adaptar-nos a les noves necessitats.

Des de fa uns anys, a ShBarcelona hem posat el focus a treballar una estratègia amb enquestes de satisfacció. Malgrat la situació excepcional derivada de la pandèmia, un 88,86% dels clients en 2020 recomanaria els nostres serveis.

Al llarg d’aquest mateix any, rebem 1.626 enquestes que reflecteixen les següents dades:

  • Els inquilins puntuen els nostres serveis amb un 8,5 sobre 10
  • Els propietaris puntuen els nostres serveis amb un 8,9 sobre 10

Sobre aquest tema, Franck Anaïs destacava “l’enorme esforç de l’equip humà que ha permès mantenir el nostre grau d’exigència i el nivell de qualitat”.

A més, l’empresa auditora Ecogesa, ens ha donat suport i ens ha assessorat en tot moment: des de la definició del Sistema de gestió de qualitat ISO 9001 fins a la certificació oficial d’aquest.

T’ha quedat algun dubte sobre el sistema de gestió de qualitat ISO 9001?

Sobre l'autor

Mireia Garcia Sans

Deixar un comentari