blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Mercat immobiliari

Què necessites saber per a vendre un pis heretat?

Pisos de lloguer a Barcelona
Escrit per Arianna

En el moment en què reps una herència i l’acceptes, aquest acte és una cosa irrevocable. No es pot fer marxa enrere. Si dins de l’herència et correspon un pis has de saber que tenir un habitatge en propietat genera unes despeses fixes anuals. És per aquest motiu que moltes persones decideixen vendre un pis heretat per a no tenir majors complicacions. Si és el teu cas, et comptem tot el que necessites saber per a prendre la millor decisió.

Què diu la llei sobre la venda de pisos heretats?

Els pisos, com qualsevol altre dret que s’hereti, es regula sota el Codi Civil. És allí en l’article 1067 on s’indica: “Si algun dels hereus vengués a un estrany el seu dret hereditari abans de la partició, podran tots o qualsevol dels coherederos subrogar-se en lloc del comprador, reemborsant-li el preu de la compra, amb la condició que el verifiquin en terme d’un mes, a comptar des que això se’ls faci saber.”

Per tant, el que es desprèn de la llei anterior és el fet que el primer pas és l’acceptació de l’herència. I el segon serà la divisió d’aquesta. 

Els qui podran vendre un pis heretat seran els hereus forçosos o legítims. Són els primers en la línia successòria a entendre per això als fills i descendents, pares i ascendents i/o el conjugue. 

Si no existís aquest tipus d’hereus i no estigui expressat en el testament a quina persona li correspon, es passarà a la cerca d’altres parents consanguinis.

  • Pisos de lloguer a Barcelona

 

Llavors, puc vendre la meva part d’una casa heretada?

Després de l’acceptació i partició de l’herència poden succeir moltes coses. Per exemple, que un pis sigui heretat per diverses persones. Per a vendre l’habitatge heretat en principi es necessita l’aprovació de tots els hereus. Però com sol ser habitual que apareguin conflictes, la llei ofereix algunes solucions per a això.

Si un habitatge és propietat de diverses persones se’l coneix com a proindivís. Davant la negativa d’una de les parts, existeixen diverses opcions per a vendre el pis heretat:

Realitzar un acte de conciliació

Amb un acte de conciliació el que es busca és evitar el que seria el procés judicial. Si bé no és necessari acudir a un advocat, sí que és recomanable. En aquest acte de conciliació poden passar diverses coses. Si no hi ha acord, llavors cal realitzar accions judicials.

Adjudicar-ho a un hereu

Si una de les parts no vol vendre, però l’altre sí, una solució seria que qui vulgui vendre pagui a l’altre hereu la seva part. I així, es quedarà amb el 100% de la mateixa i lliure per a vendre l’habitatge heretat íntegrament. 

Quan ho tinguis tot fet, ven el teu pis fàcilment amb ShBarcelona. Els experts recomanen vendre-ho abans dels 12 mesos des que s’efectua l’herència per a estalviar el pagament d’uns certs Impostos. Pot ser que et sembli un termini molt curt de temps, però si confies en els professionals adequats, aconseguiràs la venda del teu pis a Barcelona en menys temps de l’esperat.

 Hereu d'un pis a Barcelona

Foto via Pexels

Divisió judicial

Després de provar les opcions anteriors i no arribar a un acord, s’haurà d’acudir als Tribunals. Aquí el que succeirà és que se subhastarà l’habitatge heretat.

Vols tenir èxit en la venda del teu pis? Reforma-ho!

Passos per a vendre un pis heretat

Sense importar si s’és únic hereu o si es comparteix l’herència, els passos per a vendre l’habitatge heretat seran els següents:

Documentació bàsica

Dins de la documentació bàsica es troben el Certificat de Defunció i el Certificat d’Últimes Voluntats. Després d’això, es fa la signatura de l’herència on s’han de presentar les escriptures de l’habitatge.

Canvi en el Registre de la propietat

Quan oficialment siguis l’hereu de l’habitatge, s’ha de fer el canvi de titularitat del mateix en el Registre de la Propietat. Depenent de cada cas particular se sol·licitarà una certa documentació.

Pagament de l’Impost de Successions i Impost de Plusvàlua

El pagament del ISD (Impost de Successions i Donacions) depèn de cada Comunitat Autònoma. 

Quant a l’Impost de Plusvàlua es paga l’increment del valor de l’immoble. Cal destacar en aquest punt, que si la venda del pis heretat es fa abans dels 12 mesos no s’estarà obligant al seu pagament. Per aquest motiu és que moltes persones decideixen fer el pas de vendre al més aviat possible. Reforma i decora el teu pis per a posar-lo en venda abans dels 12 mesos i t’estalviaràs el pagament d’aquest Impost. Si el fas amb professionals tindràs un èxit garantit en la venda.

Ara ja saps com vendre un pis heretat i els passos per a aconseguir-lo. Confia en una immobiliària professional per a aconseguir-ho amb èxit. Segueix-nos a Instagram!

Sobre l'autor

Arianna

Deixar un comentari