blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Tràmits administratius

Guia ràpida sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Edificis en Barcelona
Escrit per ShBarcelona

La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) emergeix com un pilar fonamental en la gestió i preservació de l’entorn construït. Aquest procés, és un mecanisme essencial per a avaluar la salut estructural, seguretat i habitabilitat d’edificis amb una certa antiguitat. Amb això es busca anticipar possibles danys derivats del pas del temps, garantint l’adequada conservació arquitectònica.

Què és la ITE?

La ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) és un sistema de control dels edificis d’habitatges de caràcter obligatori, on el propietari compleix amb el seu deure de rehabilitació i conservació. El que s’aconsegueix és detectar vicis ocults en l’edifici i esmenar-los abans de posar en risc la seguretat de l’immoble i els seus habitants.

Per què és important?

La ITE és essencial per a garantir la seguretat estructural dels edificis, especialment aquells considerats patrimoni. A més de prevenir la deterioració i assegurar el compliment de normatives locals, en realitzar-la permet abordar problemes de manera oportuna, evitant costos majors.

Cada quant s’ha de realitzar?

A Barcelona, la *ITE és obligatòria per a edificis amb antiguitat igual o superior a 45 anys. La normativa local estableix que, a partir d’aquest període, els propietaris han de realitzar la inspecció cada 10 anys, sempre que es trobi sense deficiències o deficiències lleus.

ShBarcelona t’acompanya en el teu procés de compravenda

Qui realitza la ITE?

La solen realitzar professionals relacionats amb l’edificació. En general, són els arquitectes o arquitectes tècnics (aparelladors) els qui realitzen aquestes inspeccions. És important destacar que la persona encarregada de realitzar-la ha de ser independent del propietari de l’edifici per a assegurar l’objectivitat de l’avaluació de l’estat de l’immoble.

Qui assumeix la despesa de la inspecció?

En el cas dels edificis, la despesa és assumida per la comunitat de veïns, mentre que, en el cas dels habitatges, són els propietaris de la residència els que s’han de responsabilitzar per les despeses.

Revisió d'edificis

L’arquitecte especialitzat realitza una Inspecció Tècnica d’Edificis

En què consisteix la Inspecció Tècnica d’Edificis

A través d’una inspecció visual exhaustiva, es revisen elements com l’estructura, façana, instal·lacions i accessibilitat. Això permet identificar possibles danys que puguin afectar la integritat de l’edifici.

El professional a càrrec elabora un informe tècnic detallat amb les observacions i/o deficiències proposant plans de millora i reparació:

  • Resultat favorable: L’edifici no necessita millores.
  • Resultat desfavorable: Si són greus, es presenta una ordre d’execució per a dur a terme les reformes necessàries. Si no són greus, es realitza el manteniment normal. 

Depenent de l’informe lliurat pel tècnic, segons la gravetat es poden qualificar les deficiències:

Problemes de seguretat imminents que demanden acció urgent per a prevenir emergències i danys greus, evitant el desallotjament i la declaració de ruïna de l'edifici.

Riscos per a la seguretat o estabilitat en algunes parts de l'edifici representant un risc per a les persones i requereixen mesures cautelars.

Problemes que afecten la seguretat a mitjà termini, poden requerir reparacions o millores preventives per a evitar complicacions majors en el futur.

Problemes que no afecten significativament la seguretat o habitabilitat de l'edifici. Pot incloure danys estètics o petites reparacions que no comprometen l'estructura.

Problemes més comuns trobats en les inspeccions

La falta de manteniment en els sistemes elèctrics figura entre els problemes més recurrents. Aquesta negligència pot provocar fugides, curtcircuits i fins i tot incendis, per això és important mantenir el bon estat d’aquests sistemes.

Un altre problema comú es relaciona amb la falta d’aïllament tèrmic, que contribueix a l’augment del consum d’energia i, al seu torn, genera complicacions relacionades amb la humitat.

Les filtracions d’aigua representen un altre risc significatiu, ja que no sols causen danys en l’estructura, sinó que també atreuen plagues com a tèrmits o paneroles. És important abordar-ho de manera ràpida per a prevenir problemes majors.

Inspecció tècnica d'edificis

Informe tècnic favorable o desfavorable de la ITE

Elements a tenir en compte

La falta de compliment de la ITE pot resultar en multes, sancions i fins i tot la inhabilitació per a obtenir uns certs permisos relacionats amb l’immoble. En casos greus, les autoritats poden ordenar desallotjament de l’edifici fins que es realitzi la inspecció i es corregeixin les deficiències identificades.

📌 La ITE no sols se centra en la seguretat estructural, sinó també en la sostenibilitat i rendiment energètic dels edificis.

A mesura que transcorre el temps, els edificis experimenten desgast i deterioració, posant en risc la seguretat dels seus habitants. L’atenció a aquesta mena de coses no sols busca evitar conseqüències legals i administratives, sinó també garantir la seguretat i preservació adequada dels edificis.

Sobre l'autor

ShBarcelona

ShBarcelona és una agència immobiliària situada a la ciutat comtal de Barcelona que ofereix pisos de lloguer i venda. En el blog et comptem tot el relacionat amb el sector immobiliari, tràmits administratius, esdeveniments i plans a Barcelona.

Deixar un comentari