blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Tràmits administratius

Què és el ITP?

Impost de Transmissions Patrimonials

Comencem amb la seva definició: el ITP és l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. És una taxa que ha de pagar-se a Hisenda en realitzar una compravenda d’habitatges i vehicles (tots dos de segona mà), en llogar un pis o per ampliacions de capital.

Encara que és un impost estatal, de la seva recaptació s’encarrega cada Comunitat Autònoma, i per tant, tindrà unes especificacions concretes. En aquest article ens centrarem en l’Impost de Transmissions Patrimonials a Catalunya.

L’Impost de Transmissions Patrimonials a Catalunya

Ara que ja tens una breu informació sobre aquest impost, ampliarem la seva definició en l’àmbit català, perquè és una mica més complexa.

Segons la web de la Agència Tributària de Catalunya, l’Impost de Transmissions Patrimonials conté 3 tipus d’activitats diferents en les quals grava:

 • Les transmissions patrimonials oneroses (TPO): aquelles que es realitzen entre persones vives
 • Compravenda de béns immobles
 • Lloguer d’un habitatge
 • Compravenda d’un vehicle usat o d’una embarcació usada
 • Préstec a un familiar
 • Concessió administrativa
 • Altres transmissions patrimonials oneroses
 • Les operacions societàries (US): aquelles que es duen a terme entre persones jurídiques amb finalitats lucratives. S’autoliquiden amb el model 600
 • Els actes jurídics documentats (AJD): es tracta de documents notarials, mercantils, administratius i judicials
persona amb document itp

Foto via Unsplah

I et preguntaràs: qui paga l’Impost de Transmissions Patrimonials? El més comú és que sigui el/la comprador/a (o arrendatari/ària, pensionista, societat…) depenent de la mena d’activitat de la qual es tracti.

📌 Pots ampliar tota aquesta informació entrant en la Guia pràctica de l’Impost de Transmissions Patrimonials de l’Agència Tributària de Catalunya.

Ara veurem de quina manera s’ha d’abonar aquest impost en realitzar moviments immobiliaris.

L’ITP en la compra d’un habitatge

Com hauràs pogut deduir, l’Impost de Transmissions Patrimonials també s’inclou dins de la compra d’un habitatge de segona mà (ja que les d’obra nova tributen l’IVA) i també en el lloguer d’un pis. Parlem ara d’això.

 • Pisos de lloguer a Barcelona

Quan es paga l’ITP en comprar un habitatge?

Encara que sembla un impost innocent, és un dels imports més elevats a l’hora de comprar un habitatge de segona mà. És cert que varia molt en funció de la comunitat autònoma en la qual es tributi, però és interessant conèixer-ho i calcular-ho amb antelació per a saber si l’operació resulta rendible o no.

I et preguntaràs: quan es paga l’ITP en comprar un habitatge? Normalment, s’ha de fer en el moment de l’escriptura. De fet, disposes com a màxim de 30 dies hàbils des de la data de l’escriptura per a abonar-ho.

📌 Recorda que l’ITP només es paga en fer una compra d’habitatge de segona mà. Els habitatges d’obra nova tributen l’IVA.

Qui paga l’ITP en la compra d’un habitatge?

Com hem comentat, ha de ser el comprador qui aboni l’Impost de Transmissions Patrimonials en el moment de l’escriptura. De fet és una despesa més amb el qual s’ha de comptar des d’un inici.

Quina documentació s’ha de presentar per a pagar l’ITP?

En arribar a la delegació de l’Agència Tributària de Catalunya corresponent, hauràs de portar amb tu la següent documentació:

 • Document Nacional d’Identitat (DNI o CIF)
 • El document original de l’escriptura pública (es retornarà al moment)
 • Una còpia simple de l’escriptura pública (que es quedarà l’oficina tributària)
 • Formulari emplenat del Model 600

En cas que el contribuent pugui ser objecte d’algun benefici fiscal o d’un tipus impositiu reduït, cal aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits.

Calcular l’ITP en la compra d’un habitatge

Com sabem que no és el mateix la teoria que la pràctica, veurem com calcular l’ITP en comprar un habitatge amb un exemple.

Un pis venut a Barcelona per 300.000 € es grava amb una mena del 10%*, la qual cosa suposa un ITP de 30.000  €.

pis en venda a Barcelona

Exemple d’un pis nostre en venda a Barcelona

L’ITP en persones menors de 32 anys

Hauries de saber que pots optar a la reducció (al 5%) de l’Impost de Transmissions Patrimonials si compleixes amb les següents condicions:

 • Tens 32 anys o menys
 • La base imposable total menys el mínim personal i familiar en la declaració de la renda no supera els 30.000 euros.
 • Serà el teu habitatge habitual almenys durant els pròxims 3 anys, i t’empadronaràs en menys d’un mes una vegada l’hagis adquirit.
Exemple pràctic
Maria acaba de complir 29 anys i ha decidit que es comprarà un pis a Barcelona per 300.000 €. Com sap que complirà amb totes les condicions per a la reducció de l’ITP al 5%, vol saber quants diners haurà d’abonar a l’Estat en concepte d’ITP.

Després de fer càlculs, ha arribat a la conclusió que el valor de l’ITP en el seu cas, és de 15.000 € (resultat de fer el 5% de 300.000).

Recorda que cada cas és particular, i depenent de les teves circumstàncies, podràs gaudir de la reducció d’impostos. Si necessites ajuda, recorda que en ShBarcelona pots comptar amb un equip expert en la compravenda d’immobles a Barcelona.

home calculant el itp amb una calculadora

Foto via Unsplash

L’ITP en el lloguer d’un pis

En el cas de llogar un pis a Barcelona, l’ITP també ha d’aplicar-se, ja que es tracta d’un bé immoble que s’utilitza com a habitatge. Entrarem en més detall.

Qui paga l’ITP en el lloguer d’un pis?

Per a saber qui s’encarrega de pagar l’ITP en el lloguer d’un pis fa falta una breu explicació. Encara que l’arrendatari (art 8.f) és el responsable de pagar aquest impost, l’arrendador es converteix en responsable subsidiari si hagués percebut la primera mensualitat de renda sense exigir-li a l’arrendatari l’abonament de l’impost, segons l’article 9 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Calcular l’ITP en el lloguer d’un pis

Per a veure-ho amb més claredat t’ho expliquem amb el següent exemple: el lloguer mensual del pis és de 900 €. Suposem que el nostre contracte de lloguer és de 7 mesos, llavors fem una multiplicació: la renda mensual pels 7 mesos. Això ens dona un resultat de 6300 €. Bé, ha arribat el moment de calcular el tipus impositiu, que per a aquesta operació és del 0,5%. El resultat és que hauríem d’abonar 31,5 € en concepte d’ITP.

📌 A ShBarcelona ens encarreguem d’emplenar el model 600 facilitant així el pagament i la tramitació de l’ITP.

Tens més dubtes sobre l’Impost de Transmissions Patrimonials a Catalunya? Si és així, deixa-les en comentaris i et respondrem al més aviat possible. En qualsevol cas, pots consultar les tarifes i tipus impositius en aquest apartat de la web de l’Agència Tributària de Catalunya.

Sobre l'autor

Mireia Garcia Sans

Comentari

 • la meva are va comprar un pis i va posar a la meva germana i a mi com nues propietàries i ella com usufructuaria, quant el va comprar tenia 68 anys i ara ente 88 , el dia que per desgràcia mori tindrem de pagar transmissió patrimonial ? tenim avantatges o desavantatges?

Deixar un comentari