blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Conèixer els seus drets i evitar estafes immobiliàries

Què és i per a què serveix una auditoria energètica?

Auditoria energètica a Barcelona
Escrit per Arianna

Quan parlem d’auditoria, generalment se’ns ve a la ment les que es realitzen en empreses. Però potser, no sabies que existeix la possibilitat de sol·licitar una auditoria energètica amb la finalitat d’obtenir informació útil per a aplicar accions d’estalvi i millorar l’eficiència energètica. T’expliquem tot detalladament en aquest article.

Què és una auditoria energètica?

L’auditoria energètica és un estudi que realitzen professionals a través del qual obtenen dades precises sobre els fluxos d’energia en un edifici, sistema o indústria general.

L’objectiu principal que té aquest estudi és recaptar dades per a crear, posteriorment un pla d’acció en el qual es pugui reduir el consum. Gràcies a això es tindrà com a conseqüència un estalvi d’energia, es cuidarà el medi ambient i es tindrà una despesa menor en la factura de l’electricitat mes a mes.

 

Article relacionat: Necessites el certificat energètic per a llogar el teu pis?

Per què realitzar una auditoria energètica?

Principalment amb la finalitat d’obtenir dades que ajudin a conèixer quin és el comportament energètic de l’espai. Se sabrà quina quantitat real d’energia es consumeix i on està el major consum.

També en aquest informe, és possible conèixer l’estat actual de les instal·lacions per si fes falta aplicar algun canvi específic per a millorar el servei.

Com a anàlisi general, es veurà si l’ús que es fa de les instal·lacions és el correcte i quines són les millors mesures d’estalvi per a aquest habitatge o edifici.

En ser una cosa tan detallada, la qual cosa s’intenta en tot moment és arribar al càlcul del cost d’energia que necessita l’espai perquè no es pagui altre.

 

ShBarcelona, la teva immobiliària més de 20 anys d’experiència

Quan és convenient realitzar una auditoria energètica?

Es recomana sol·licitar una auditoria en els casos en els quals es detecti que existeixi un alt consum energètic. És allí on el cost d’una auditoria energètica s’amortitzarà ràpidament en aplicar les accions necessàries per a l’estalvi d’energia. 

Per exemple, en una Comunitat de Veïns, si es divideix el seu cost entre tots els pisos, en molt pocs mesos veuran el canvi, recuperaran l’invertit i tindran un estalvi a llarg termini.

 
 Bombetes que poden estalviar llum

Foto via Unsplash

En el cas de les empreses succeeix el mateix. Si el cost de la factura de l’electricitat és molt alt, analitzar les diferents circumstàncies farà que arribin a la conclusió de com millorar la instal·lació i contractar allò que es consumeixi de veritat.

Però perquè l’auditoria tingui èxit, ha de fer-se amb professionals del sector. Si tens contractat una assegurança o una gestoria, dins dels serveis generals per a la teva propietat sol estar aquest servei o almenys sabran indicar-te quina és la millor empresa per a això. En ShBarcelona ens preocupem per integrar aquest servei a tots els propietaris que confien en nosaltres.

Exemple d’una auditoria energètica

Si bé hi ha un reglament d’auditoria energètica, els següents són els passos que els auditors solen realitzar en la pràctica en prestar aquest servei. Una immobiliària amb experiència a Barcelona et sabrà guiar en el procés, ja que l’auditoria energètica suposa un extra a l’hora de vendre un pis o un estalvi considerable en llogar-lo per temporades o a llarg termini.
 

1. Obtenir i planificar les dades de la instal·lació

És la primera fase i potser la més important de totes. Aquí l’auditor el que farà serà estudiar totes les dades que anirà obtenint.El primer serà tenir una entrevista en el lloc a analitzar i recollir tota la informació possible. Per exemple, sol·licitarà factures d’electricitat passades, els plans de les instal·lacions del lloc, etc.

Després d’això, es passa a la part de la inspecció visual de forma molt breu. També en alguns casos es fa algunes preguntes a les persones que viuen o treballen en el lloc. Amb totes aquestes dades, es fa un informe preliminar.

  • assegurança de la llar per a propietaris de barcelona

 

2. Estudi i mesures experimentals

El següent pas serà realitzar diferents estudis segons l’informe preliminar. És rellevant aquí destacar que s’utilitzarà mesures amb la finalitat de certificar la informació segons la normativa vigent.

3. Diagnòstic final de la situació

Segons els valors que s’hagin obtingut, es farà un diagnòstic general. Aquí es fa el càlcul dels diferents paràmetres per a saber quina energia s’ha de contractar realment i quin serà el cost d’aquesta.

4. Anàlisi de les accions de millora

Amb els càlculs i dades anteriors es fa una anàlisi de quines seran les millors que s’haurien d’aplicar per a obtenir resultats òptims en el consum energètic.

5. Proposta final per a millorar el consum

Finalment, es fa un llistat de propostes on es deixa reflectit quin és el consum actual i quin seria el consum a futur si s’apliquen les accions de l’auditoria. Aquestes accions recomanades poden ser molt variades des del fet de reduir la potència del subministrament, canviar la tarifa, canviar de companyia, fa una instal·lació fotovoltaica, entre altres.

Si tens una propietat a Barcelona per a la venda o per a lloguer, et recomanem la seva realització amb professionals. Consulta’ns sobre els serveis generals per a la teva propietat!

Sobre l'autor

Arianna

Deixar un comentari