blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Informació sobre el lloguer de pisos

Model de contracte de lloguer de pis

model de contracte de lloguer d'un pis

Per a poder llogar un habitatge, tant el propietari/a com l’inquilí/a necessiten confeccionar un model de contracte de lloguer de pis que estableixi totes les condicions pactades.

Moltes vegades, sobretot quan no comptem amb els serveis d’una agència immobiliària a Barcelona, acudim a Internet per a buscar un contracte senzill d’arrendament d’habitatge urbà.

 • Pisos de lloguer a Barcelona

 En aquest article hem preparat un model orientatiu de contracte de lloguer de pis disponible per a descarregar i emplenar amb les teves dades.

📌 Recorda que els contractes de lloguer es regeixen sempre per l’última actualització de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). 

Què ha d’incloure un contracte de lloguer d’habitatge en 2021?

Abans de res, és necessari recordar què ha d’incloure sí o sí qualsevol model de contracte de lloguer d’un pis:

 • Les dades personals de l’arrendador (propietari) i de l’arrendatari (inquilí)
 • Les dades del pis que es lloga (direcció completa, superfície, referència cadastral, número d’identificació del Registre de la Propietat…)
 • La durada del contracte de lloguer
 • El valor de la renda i el pagament inicial del contracte
 • Totes les clàusules específiques que tant propietari com inquilí hauran de pactar abans de signar

Troba pis de lloguer amb ShBarcelona

model de contracte de lloguer de pis

Foto via Unsplash

Ara ja saps quina informació necessitaràs per a emplenar la plantilla de contracte de lloguer que pots descarregar-te aquí. El text prové de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

Descarrega aquí el model de contracte de lloguer de pis en Word

Descarrega aquí el model de contracte de lloguer de pis en PDF

Per a acabar d’entendre tots els conceptes que trobaràs en el document, t’exposem els més importants perquè puguis identificar-los en qualsevol format de contracte d’arrendament d’habitatge.

Conceptes bàsics per a entendre un contracte de lloguer

El que tenen en comú tots els models de contracte de lloguer de pis són els següents conceptes bàsics, que apareixen al llarg del text. Te’ls recollim en aquesta taula perquè puguis revisar què són i què diu la LAU referent a cada clàusula abans de formalitzar el contracte de lloguer.

Les parts contractants  

Es tracta de l’arrendador i l’arrendatari, o en altres paraules, el propietari i l’inquilí. Les seves dades hauran d’estar ben identificats dins del contracte, en les caselles corresponents per a evitar problemes d’interpretació. Poden ser persones físiques o jurídiques.

 

Objecte del contracte Això es refereix a l’habitatge en qüestió, que haurà d’identificar-se amb la direcció completa i la superfície que disposa, així com totes les característiques que tingui ( garatge, traster, terrassa, etc.).

Recorda deixar constància de la referència cadastral i el número d’inscripció del Registre de la Propietat. A vegades, si l’habitatge està moblat, es recomana fer un model de contracte de lloguer de pis amb mobles on s’adjunti un inventari d’aquests.

 

Durada del lloguer Normalment la durada del contracte de lloguer és lliurement pactada entre totes dues parts d’acord amb les seves necessitats. En cas de no esmentar-se en el contracte, i com estableix la LAU, la durada és d’un any. No obstant això, l’última actualització de la llei diu que sí la durada pactada des d’un inici és inferior a 5 anys (o a 7 en el cas de les persones jurídiques) aquest contracte es prorrogarà automàticament, i de manera obligatòria, d’any en any fins a arribar als 5 o 7 respectivament.

 

Facultat de recuperar l’habitatge per part de l’arrendador Si el propietari preveu que necessitarà l’habitatge per a ell o els seus familiars en el futur haurà de deixar constància en el contracte afegint aquesta clàusula, que és optativa.

 

Facultat de desistiment per part de l’arrendatari És possible desistir del contracte de lloguer d’un pis als 6 mesos d’haver-se iniciat, sempre que s’hagi comunicat a l’arrendador amb una antelació mínima de 30 dies. En aquests casos, es pot pactar que l’inquilí indemnitzi al propietari amb una mensualitat de renda en vigor per cada any de contracte incomplit.

 

Pròrroga tàcita Si una vegada finalitzat el contracte, el propietari no ha notificat a l’inquilí la seva intenció de no renovar-lo amb 2 mesos d’antelació, ni l’inquilí al propietari amb 4 mesos d’antelació, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins a un màxim de 3 anys més.

 

Si s’avisa amb les antelacions degudes abans que finalitzi una de les pròrrogues anuals podrà rescindir-se el contracte.

 

 

Renda Està lliurement pactada per totes dues parts. És important especificar totes les despeses que s’inclouen en ella i quin de les parts haurà de fer-se càrrec, com per exemple, les despeses de comunitat.

El pagament de la renda és mensual tret que les parts pactin el contrari i es pot efectuar durant els primers 7 dies del mes.

 

 

Actualització de la renda Tret que hi hagi un acord previ entre les parts, la renda no s’actualitza. Aquesta clàusula, encara que és optativa, acostuma a incloure’s sempre ben detallada amb els pactes sobre aquest tema.

 

Obres de l’arrendatari en l’habitatge L’inquilí no pot realitzar obres en el pis tret que existeixi un consentiment per escrit del propietari. Si això no es compleix, podrà aquest últim exigir la rescissió del contracte i que l’inquilí retorni al pis l’estat anterior.

Hi ha clàusules específiques en la LAU per a les obres que es fan per a adaptar l’habitatge per a persones amb diversitat funcional o majors de 70.

 

 

Obres de l’arrendador Si existeixen reparacions necessàries per a la conservació del pis, el propietari està obligat a realitzar-les sense pujar el preu de la renda mensual. Si es tracta de danys materials produïts per l’inquilí, serà aquest qui s’encarregui d’ells.

 

Fiança La fiança és una quantitat que ha de presentar-se obligatòriament en el moment de realitzar el contracte. La fiança s’actualitzarà, podent augmentar, en el moment en el qual es prorrogui el contracte, no abans.

 

Garanties addicionals o complementàries a la fiança És una quantitat econòmica que es pot pactar per parts, però el valor d’aquesta garantia no podrà ser superior al de dues mensualitats. Algunes d’aquestes garanties són les assegurances de lloguer.

 

Extinció i resolució del contracte Si alguna de les parts incompleix qualsevol de les clàusules o obligacions del contracte, la part que correspongui podrà sol·licitar la resolució del contracte.

 

Tots aquests conceptes poden variar en funció dels pactes i del que marqui la LAU en el moment de formalitzar l’acord.

Pots trobar més informació sobre el contracte orientatiu en la pàgina del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.

claus model de contracte de lloguer d'un pis

Foto via Unsplash

Descarrega el teu model de contracte de lloguer d’habitatge per a 2021

El següent model de contracte de lloguer està pensat per a realitzar-se entre particulars. Recorda que en aquest cas hauràs de modificar totes aquelles clàusules que consideris que no s’ajusten a la teva necessitat.

Descarrega aquí el model de contracte de lloguer de pis en Word

Descarrega aquí el model de contracte de lloguer de pis en PDF

📌 No oblidis buscar assessorament legal per a verificar que el document compleix amb tots els requisits perquè el procés sigui el correcte.

Sempre que vulguis simplificar tot aquest procés, pots confiar en els serveis de ShBarcelona. Gestionem una àmplia cartera de pisos de lloguer de llarga estada, amb els quals no trobaràs cap sorpresa.

format de contracte d'arrendament d'habitatge

Pis de Llarga Estada de ShBarcelona

Si ets inquilí i estàs buscant pis contacta amb un dels nostres gestors/as perquè t’ajudi a trobar un pis a Barcelona que millor encaixa amb les teves necessitats.

Si en canvi disposes d’una propietat i vols posar un pis en lloguer a Barcelona, t’assessorem i ens encarreguem de realitzar tots els tràmits perquè comercialitzar-ho de manera ràpida, còmoda i amb garanties.

Escriu-nos i t’informem!

Sobre l'autor

Mireia Garcia Sans

4 Comentaris

  • Bona tarda Jordi,
   Actualment tenim aquest model de contracte disponible només en castellà. Disculpa les molèsties.
   Salutacions

 • Hola, bona tarda,
  I si ja tenim un contracte de lloguer fet i el que necessitem és un pròrroga, tindrieu algun model?
  Moltes gràcies.

  • Hola Elena,

   Gràcies pel teu comentari. Malauradament encara no tenim un model de pròrroga al nostre blog. Però ens apuntem la teva petició per publicar un post amb un model de pròrroga del contracte de lloguer d’un pis. Gràcies

Deixar un comentari