blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Informació sobre el lloguer de pisos

Novetats a la Llei d’Arrendaments Urbans

Pisos de lloguer a Barcelona
Escrit per Xavi Maldonado

Són molts els que es decideixen a llogar un pis a la Ciutat Comtal, i la majoria no coneixen la Llei d’Arrendaments Urbans que regeix aquest tipus d’operacions. Com es tracta d’una llei subjecta a modificacions, depenent de diversos factors, pateix canvis de tant en tant, essent important conèixer les actualitzacions en cas de voler arrendar un immoble en l’actualitat. Existeixen modificacions importants en la Llei d’Arrendaments Urbans que fa molt poc han entrat en vigor en l’àmbit estatal, i per això, des de ShBarcelona us parlarem de la nova Llei d’Arrendaments Urbans actualitzada el 2019, no perdeu detall!

Article relacionat: Prepara la teva llar per a llogar-la

Canvis en la llei d’arrendaments urbans

Pisos de lloguer a Barcelona

Imatge via Pixabay

Els canvis introduïts a la Llei d’Arrendaments Urbans són molt significatius i pretenen protegir l’inquilí. És important conèixer aquesta llei per poder fer ús dels nostres drets en cas de ser necessari. Els propietaris, al seu torn, també han de conèixer quines modificacions s’han produït al respecte per saber a què atenir-se. En primer lloc hem de tenir clar que en el cas que l’arrendador sigui una persona física o particular, s’amplia de 3 a 5 anys el termini de pròrroga obligatòria a favor de l’arrendatari o inquilí. D’altra banda, en el cas que l’arrendador sigui una persona jurídica, s’amplia de 3 a 7 anys el termini de pròrroga obligatori a favor de l’inquilí. També és interessant saber que s’amplia d’1 a 3 anys el termini de pròrroga obligatòria que preveu l’article 10 de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans).

Article relacionat: Què fer si vols deixar un pis de lloguer

Pisos de lloguer a Barcelona

Imatge via Pixabay

Una altra dada important és que en el cas en què l’arrendador sigui una persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària aniran a càrrec de l’arrendador, excepte en el cas dels serveis que hagin estat contractats a iniciativa directa de l’arrendatari. Per la seva banda, en els contractes de fins a 5 anys de durada o fins a 7 anys, si l’arrendador és persona jurídica, el valor de la garantia addicional (fiança o aval) no podrà excedir de 2 mensualitats de la renda. Al seu torn, es torna al principi de llibertat de pacte en arrendaments d’habitatge de superfície superior a300 m² o de renda inicial superior a 5,4 vegades el salari mínim interprofessional. A més, s’introdueix un límit en l’actualització de l’IPC en contractes de renda reduïda, concepte nou definit a l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans. També és important tenir clar que s’introdueix un nou dret de retracte en favor de l’administració en determinats supòsits de venda conjunta i, finalment, una cosa molt important a tenir en compte: s’estableix exempció del pagament de l’ITP en els lloguers d’habitatge permanent. Com veieu, la majoria dels canvis estan destinats primordialment a la protecció de l’inquilí, amb la intenció d’acabar amb certes pràctiques abusives que han pogut tenir lloc en alguns casos amb inquilins.

Què et semblen aquestes noves mesures a la Llei d’Arrendaments Urbans?

Novetats a la Llei d’Arrendaments Urbans
5 (100%) 2 vote[s]

Sobre l'autor

Xavi Maldonado

Deixar un comentari