blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Allotjar-se a Barcelona

10 accions per garantir que cobraràs el lloguer del teu pis a final de mes

com garantir el cobrament del lloguer del pis

Lloga el teu pis de manera segura amb ShBarcelona

Una preocupació habitual dels propietaris de pisos és com garantir el cobrament del lloguer del pis. Un dubte que es repeteix constantment, i és una cosa normal. Quan un propietari decideix arrendar el seu habitatge sempre existeix aquesta incertesa.

Doncs bé, en aquest article t’expliquem 10 accions que pots aplicar fàcilment per a valorar el teu inquilí i assegurar-te de no portar-te ensurts quan comenci el contracte.

 • Pisos de lloguer a Barcelona

 

1. Fiança legal del lloguer

La primera eina que tot propietari ha de sol·licitar és una fiança del lloguer. Segons la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), els propietaris poden sol·licitar una mensualitat en concepte de fiança mínima legal.

Aquesta mensualitat queda a recapto de l’organisme oficial de cada Comunitat Autònoma, en el cas de Catalunya, el Incasòl i a Madrid, el Ivima.

A més, la LAU estableix que la devolució de la fiança del lloguer s’ha de realitzar en un període màxim de 30 dies després de la finalització del contracte, sempre i quan no hi hagi desperfectes en el pis o un pagament de subministraments pendents.

2. Fiança complementària o dipòsit de garantia

Així mateix, se solen sol·licitar garanties addicionals a la fiança mínima legal establerta per la LAU. Aquestes rendes addicionals són conegudes com a dipòsit de garantia o fiança complementària.

La llei permet exigir dues mensualitats addicionals a la fiança mínima legal, en contractes de fins a 5 anys, o 7 anys si el propietari és una persona jurídica.

Al seu torn, en cas que la solvència de l’inquilí no sigui validada pel propietari, es podria sol·licitar més mesos de garantia extres (fins i tot més de 4). Ara bé, en aquest cas, la durada del contracte ha de ser de mínim 6 anys.

A més, a diferència de la primera fiança, la complementària queda en custòdia del propietari, no d’una entitat governamental, encara que els mateixos organismes de recaptació podrien dipositar les garanties addicionals d’igual manera que la fiança mínima.

En general, entre fiança legal i complementària són unes tres mensualitats que s’han d’abonar en metàl·lic per a formalitzar el contracte de lloguer. Això ocorre en els contractes de lloguer de 5 anys. Com comentem abans, en el cas que el propietari sigui una persona jurídica, com una empresa, el contracte ha de tenir una durada de 7 anys.

assegurar cobrament lloguer

Imatge via RawPixel

3. Sol·licitar un aval a l’inquilí

D’altra banda, el propietari pot sol·licitar un aval bancari per a garantir el cobrament del lloguer. En concret, són 2 rendes que queden a recapto en el banc si es tracta de contractes de 5 o 7 anys. Ara bé, si els avals són de més de 2 mensualitats, el contracte ha de tenir una vigència mínima de 6 anys.

Cal aclarir que aquest tipus d’aval, no s’afegeix a la fiança complementària, és o bé una opció o una altra. Per tant, el propietari ha d’optar si accepta la fiança complementària o l’aval bancari. Al cap i a la fi, per a contractes de 5 anys o 7 si el propietari és una empresa, continuen sent 3 mensualitats en total les que s’han d’abonar l’inquilí; una de la fiança i dues en concepte d’aval bancari o de dipòsit de garantia.

Una altra opció molt utilitzada en els arrendaments és l’aval personal. Aquesta mesura implica que un familiar o conegut, amb ingressos al país, també ha de firmar el contracte de lloguer i, en el cas d’impagament de la renda, el propietari podrà reclamar el deute pendent a l’avalador.

📌 Aquí, una excel·lent garantia per al cobrament del lloguer és que aquest avalador personal o fiador aporti un contracte de funcionari. D’aquesta manera, amb una ocupació en el sector públic, pràcticament, es garanteix que no hi haurà impagament.

4. Estudi de solvència de l’inquilí

Els agents immobiliaris professionals es caracteritzen per la seva capacitat d’analitzar exhaustivament la viabilitat de solvència dels inquilins potencials. Realitzar un estudi de solvència per a llogar és un procés que pot ser llarg i detallat, però alhora, és l’única manera d’aconseguir a l’inquilí adequat.

A ShBarcelona cuidem al detall els documents que han de presentar els futurs inquilins. Per això, sol·licitem diferents tipus de documentació segons el perfil:

Per a treballador per compte d’altri

 1. Tres últimes nòmines
 2. Contracte de treball
 3. Última declaració de la renda

Treballador per compte propi (autònoms)

 1. Última declaració de la renda
 2. Tres últims rebuts de pagament IRPF
 3. Dades del gestor o administrador

Estudiants

 1. Carta d’admissió universitària
 2. Justificant de pagament dels estudis
 3. Constància de solvència i/o aval de tercera persona

Empreses

 1. Títol de constitució de la societat
 2. Títol acreditatiu de les facultats del representant legal de la societat
 3. Imposat de Societats presentat en l’últim exercici (model 200)

Altres casos

 1. Referències bancàries o aval bancari
 2. Justificant d’ingressos en l’estranger
 3. Recomanacions personals signades i segellades per l’òrgan emissor
cobrar lloguer

Imatge via RawPixel

 

📌 Aquí, una excel·lent garantia per al cobrament del lloguer és que aquest avalador personal o fiador aporti un contracte de funcionari. D’aquesta manera, amb una ocupació en el sector públic, pràcticament, es garanteix que no hi haurà impagament.

També, és recomanable realitzar un estudi de solvència a l’avalador, sol·licitant els mateixos documents que a l’inquilí. Així, el propietari tindrà major seguretat, tant de l’inquilí com de l’avalador o avaladors.

5. Inquilins procedents de relocation

Aquest tipus d’arrendataris són executius amb solvència contrastada. Aquests inquilins solen ser treballadors d’empreses que es muden i la seva companyia contracta una gestora de relocation, qui l’ajuda en el procés d’integració. Així, aquesta gestora s’encarrega de contractar un pis, un cotxe, trobar un col·legi per als nens o fins i tot un treball per a la parella. En definitiva, una proposta d’inquilí sense dubtes en la seva solvència i amb capacitat econòmica avalada per la seva empresa. 

A ShBarcelona comptem amb acords amb companyies de relocation a Barcelona per a captar perfils d’inquilins que garanteixin un lloguer sense risc. Aquí pot veure el nostre catàleg d’empreses col·laboradores.

6. Arbitratge en el contracte del lloguer

Una opció menys coneguda, però igual de vàlida, és l’arbitratge per a dirimir disputes per pagaments, clàusules del contracte o fins i tot casos de desnonament.

L’arbitratge és una manera de garantir el cobrament del lloguer de forma més ràpida que la via judicial. És una intermediació entre propietari i inquilí on totes dues parts accepten que un tercer faci de mediador.

7. Contractar una assegurança d’impagament del lloguer

Els propietaris poden contractar una pòlissa que cobreix possibles impagaments dels inquilins. A més, solen cobrir destrosses i fins i tot el cost dels advocats, en cas d’arribar a judici, per a desnonar a un arrendatari morós que romangui en l’immoble de manera il·legal.

La contractació d’aquesta mena d’assegurança han crescut en els últims temps, gràcies a la seguretat que aporten als propietaris per a garantir el cobrament del lloguer.

Conegui les nostres Assegurances immobiliàries

assegurar cobrament lloguer

Imatge via RawPixel

8. Assegurances de continent, contingut i responsabilitat civil

A més de l’assegurança d’impagament, que només remet a la cobertura econòmica, també existeixen les assegurances de llar clàssics de contingut, continent i responsabilitat civil

La contractació d’aquestes pòlisses poden figurar en el contracte d’arrendament com unes clàusules de més a més. Així, tant el propietari com l’inquilí, s’asseguren que l’altra part compleixi amb la seva responsabilitat.

A l’hora de contractar les assegurances d’impagaments de lloguer cal fixar-se quins supòsits cobreix. I també entendre que, les assegurances cobreixen desperfectes que no siguin causats pel desgast de l’ús habitual.

Per tant, és recomanable tant per a inquilins com per a propietaris contractar una pòlissa d’assegurança de contingut, continent, responsabilitat civil i impagament de renda durant tota la vigència del contracte. D’aquesta manera, es garanteix la tranquil·litat de totes dues parts.

A ShBarcelona oferim els tres tipus de pòlisses d’assegurança perquè pugui estar tranquil en llogar el seu immoble.

Article relacionat: Avantatges de tenir una assegurança de lloguer

9. Fer un seguiment pròxim de l’inquilí

També és comprensible que l’inquilí pugui passar per una mala època. Per exemple, amb la crisis del Covid-19, que hagi perdut el treball o hagi baixat el seu poder adquisitiu.

Per això, és important contactar i mantenir un tracte pròxim, o fins i tot negociar les condicions del contracte, encara que sigui de manera temporal.

10. Triar a l’inquilí apropiat

A ShBarcelona busquem l’excel·lència per a trobar a l’inquilí adequat. Realitzem un estudi de solvència complet perquè així, el propietari tingui un lloguer sense risc.

Estudiem cada proposta, posant en consideració tota documentació presentada de manera exhaustiva i en el cas de ser necessari, s’organitza una entrevista personal amb l’inquilí i el propietari. Ara bé, qui té la decisió final és el propietari de l’immoble.

Lloga el teu pis de manera segura amb ShBarcelona

T’ha resultat útil aquest article? Has aplicat algun d’aquests consells? Explica en els comentaris la teva experiència

Fonts:

 • https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/16/economia/1555439530_983218.html
 • https://www.elconfidencial.com/vivienda/2017-02-02/seguros-alquiler-arrendamiento-oesa-arrendador-arrendatario-vivienda-contrato-de-alquiler_1323784/
 • https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20200417/dispara-contratacion-seguros-impago-alquiler-viviendas/482952934_0.html

Sobre l'autor

Mireia Garcia Sans

Deixar un comentari