blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Mercat immobiliari

Què són les cooperatives d’habitatges?

Apartament al capvespre
Escrit per Xavi Maldonado

Després que saltés la crisi immobiliària i de la seva posterior recuperació gradual, al nostre país ha augmentat la presència de les cooperatives d’habitatges.

Des d’aquí volem explicar-te una mica en què consisteixen i quins són els seus avantatges i inconvenients perquè tinguis més clar què és el que més et convé.

Avui, en aquest article de ShBarcelona us parlem de les cooperatives d’habitatges per aportar-vos informació rellevant sobre el mercat immobiliari.

Article relacionat: És moment d’invertir en béns immobles?

Què són les cooperatives d’habitatges? Descobreix els seus avantatges i inconvenients

Les cooperatives d’habitatges són entitats sense ànim de lucre basades en grups de persones que s’uneixen per compartir les necessitats d’una propietat. La idea és poder accedir a un habitatge amb condicions de qualitat notables a un cost reduït, o almenys a un preu inferior al d’altres promocions de construcció.

Imatge de la cuina d'un apartament nou

Imatge via Unsplash

Les cooperatives promocionen per iniciativa pròpia habitatges, de manera que puguin adjudicar-se després als socis que en formen part a preu de cost. D’aquesta manera, el benefici del promotor no existeix, de manera que el preu de l’habitatge s’ajusta. Per tant, els socis de la cooperativa funcionen al mateix temps com a promotors i adjudicataris.

Els socis van intervenir en totes les decisions importants que tinguin a veure amb l’habitatge. Les cooperatives no deixen de ser una societat amb un nivell participatiu alt, bàsicament democràtic. Així, l’important és arribar a un consens entre les persones, sense que el capital tingui veu ni vot.

Estan regulades per la llei que regeix la comunitat autònoma en la qual estiguin adherides. Això vol dir que cadascuna tindrà el seu propi estatut per regular el seu funcionament, estructura i òrgans (Assemblea General, Interventor i Consell Rector).

Article relacionat: Pla per adquirir el teu propi habitatge a Barcelona el 2020

Casa amb piscina

Imatge via Unsplash

Vols conèixer els avantatges d’una cooperativa d’habitatge? Segueix llegint i esbrina si val o no la pena inscriure en una d’elles:

  • Per regla general, el preu final del pis és inferior a un 20 o 30% pel que fa al de mercat. I és que no hem d’oblidar que els socis són propietaris i promotors, pel que no hi ha marge de benefici per part de promotor.
  • Les despeses de compra (notaria, gestió o registre) són menors pel que fa a la compra convencional.
  • Es parteix d’una fiscalitat avantatjosa en estar exemptes de l’IVA en l’operació de compra de sòl i de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
  • La construcció es fa amb un nivell de personalització bastant alt quant a disseny i materials de construcció, que solen ser de major qualitat.
  • El cooperativista pot penedir-se i decidir no adquirir finalment l’habitatge. De fet, és fàcil donar-se de baixa i recuperar els diners que hagi aportat, sempre que la seva baixa sigui justificable. En cas contrari, és possible perdre un 5% de diners avançats.
  • Tant el procés de construcció com l’operació de compravenda són totalment transparents.

Quant als inconvenients de les cooperatives d’habitatges, aquests són els més destacats:

  • El preu final de la casa no és tancat. No sol passar, però hi ha la possibilitat que el preu inicial variï amb un petit marge d’encariment que no sol excedir del 2%.
  • Tot aquell que vulgui formar part d’una cooperativa ha de desemborsar una part important, al voltant del 20 o el 30% del preu final de la casa.
  • Pots ser víctima d’una estafa i quedar-te sense diners i sense habitatge. Abans de formalitzar res, el millor és assegurar-se i comprovar que la cooperativa en qüestió es troba inscrita al Registre de Cooperatives de la Comunitat Autònoma on desenvolupi la seva activitat.
  • El cooperativista podrà recuperar els seus diners si decideix abandonar, però perdrà les aportacions que van servir per fer front a les despeses pròpies de la cooperativa.

Què més coneixes sobre les cooperatives d’habitatges?

Sobre l'autor

Xavi Maldonado

Deixar un comentari