blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Informació sobre el lloguer de pisos

Què es necessita per llogar un pis a Barcelona?

Bloc de pisos amb balcó
Escrit per Xavi Maldonado

Si finalment t’has decidit a residir a Barcelona i necessites llogar un pis, des d’aquí et donem la informació que precises perquè coneguis tots els detalls sobre la paperassa i altres informacions rellevants en la base de la normativa vigent. Què cal saber per llogar un pis a Barcelona? Segueix llegint aquest article de ShBarcelona i ràpidament et posaràs al corrent.

Article relacionat: Requisits per llogar un pis a Barcelona

Què es necessita per llogar un pis a Barcelona?

Pisos adossats.

Imatge via Pixabay

Des d’aquí et mostrem una sèrie de dades generals per llogar habitatges a Barcelona.

És important conèixer les despeses que aniran a càrrec de l’arrendatari, les condicions bàsiques del contracte i la documentació necessària per formalitzar el contracte de lloguer.

Abans de llogar un pis, és convenient que sàpigues totes les despeses que hauràs de cobrir com a arrendatari, i aquestes són les següents:

 • Una primera mensualitat, així com una fiança d’una mensualitat.
 • El propietari té tot el dret de demanar alguna garantia addicional.
 • Si és necessari, l’alta de l’aigua, el gas i la llum.
 • Els honoraris corresponents a l’agent de la Propietat Immobiliària, així com de l’Administrador de finques.
 • Impost de Transmissions Patrimonials. La quantitat a abonar dependrà de l’escala establerta en la normativa vigent, comptant amb un termini de trenta dies des del moment que tingui lloc la formalització del contracte d’arrendament.

A qualsevol oferta d’arrendament que es preï, cal que l’usuari disposi d’informació rellevant sobre les condicions actuals de l’habitatge, així com les característiques del contracte. La informació mínima que ha d’estar en possessió de l’interessat abans d’abonar qualsevol quantitat és la següent:

 • Descripció de l’habitatge, amb informació rellevant sobre les instal·lacions, serveis, superfície útil, subministraments i altres.
 • El preu del lloguer amb el corresponent desglossament de totes aquelles despeses que hagi d’assumir l’arrendatari.
 • El període que dura l’arrendament.
 • Tant la fiança com la resta de garanties exigides a l’arrendatari.
 • La manera en la qual s’actualitza el preu mentre duri el període d’arrendament.

Article relacionat: Llogar o comprar a Barcelona

Clau d'un pis

Imatge via Pixabay

A l’hora de llogar un immoble, legalment no cal comptar amb una nòmina. No obstant això, molts propietaris ho exigeixen com a garantia.

De fet, en alguns casos, l’arrendador pot rebutjar a l’inquilí si pensa que el seu nivell d’ingressos no és tan alt com hauria de ser per afrontar les mensualitats.

El més lògic és que el llogater analitzi la seva situació econòmica i solvència per saber quin pagament pot fer front en el lloguer. D’altra banda, si l’arrendador ens demana nòmina i no posseïm cap, també és possible oferir un aval bancari o un aval personal.

Pel que fa al propietari de l’immoble, cal presentar una sèrie de documents fonamentals per a llogar un pis a Barcelona:

 • El contracte de lloguer, on consta informació important com la durada, la quantitat mensual objecte de la renda, les dades del propietari, la manera de pagament, la clàusula d’actualització, etcètera.
 • Referència cadastral.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Certificació d’eficiència energètica d’edificis.

A l’hora de sol·licitar qualsevol mena d’informació general pel que fa als contractes de lloguer, és possible dirigir-se amb cita prèvia a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona. També és convenient informar-se sobre les ajudes existents, tant per a l’arrendador com per a l’arrendatari: prestacions permanents (lloguer just) i ajudes a propietaris (Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona).

Quina altra informació coneixes a l’hora de llogar un pis a Barcelona?

Sobre l'autor

Xavi Maldonado

Deixar un comentari

4 − 2 =