blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Els consells dels nostres equips

Guia per a constituir una comunitat de propietaris

comunitat de propietaris

Quan vius en una finca amb diversos veïns, per a garantir un bon manteniment de l’edifici i establir unes normes de convivència, és molt comú constituir una comunitat de propietaris.

Si has comprat recentment un pis a Barcelona d’obra nova, és possible que la finca encara no hagi celebrat cap junta per a crear la comunitat. A simple vista pot semblar un procés llarg, amb molts tràmits pel mig i difícil de gestionar, però és menys complicat del que sembla.

En aquest article de ShBarcelona t’expliquem tots els passos per a constituir una comunitat de propietats i tractarem de resoldre tots els dubtes que et puguin sorgir en el moment de la seva constitució.

 • Pisos de lloguer a Barcelona

 

Constituir una comunitat de propietaris: és obligatori?

Per a començar, definirem de què es tracta:

Una comunitat de propietaris és el conjunt de persones que posseeixen habitatges i/o locals dins d’una finca.

Encara que no sigui obligatori comptar amb ella, és molt recomanable que es constitueixi per a evitar futurs desacords amb els veïns.

comunitat de propietaris

Foto via Unsplash

Tots els canvis que puguin haver-hi a la finca, com poden ser reparacions, obres de manteniment, horaris de les zones comunes o acordar els pagaments que hauran d’assumir tots els propietaris han d’acordar-se en aquestes reunions.

Però, què pot passar si no s’estableix una comunitat de propietaris? De no haver-ne una, cada veí podria aplicar les seves pròpies normes sense consultar-les prèviament amb la resta i fer canvis en la finca o en el seu propi habitatge, podent afectar negativament la convivència i al benestar de totes les persones que viuen aquí.

Article relacionat: Les 10 principals normes de convivència en comunitats de veïns que has de complir per a ser civilitzats

Passos per a constituir una comunitat de propietaris

Com hem esmentat anteriorment, existeixen alguns casos en els quals una vegada entres a viure a la finca, encara no s’hagi constituït una comunitat de propietaris.

Això pot ocórrer en habitatges d’obra nova (però també de segona mà) on el promotor no ha redactat els estatuts de la comunitat de propietaris. En conseqüència, les persones encarregades de constituir-la seran els mateixos amos.

Anem amb els passos a seguir per a constituir-ne una:

1. Celebrar una primera Junta Extraordinària

En aquesta primera reunió, anomenada Junta Constituent, hauran de ser presents tots els propietaris de la finca. Si encara no s’han venut tots els immobles, locals, places de garatge o altres, el promotor de l’edifici també haurà d’assistir.

En ella es formalitzarà la constitució de la comunitat de propietaris i es nomenaran tots els càrrecs corresponents establerts per la Llei de Propietat Horitzontal.

 • President de la Comunitat. És el representant de la Comunitat i qui té potestat per a formalitzar la comunitat i legalitzar el llibre d’actes
 • S’encarrega de portar els comptes de la comunitat
 • És la persona encarregada de guardar tots els documents relacionats amb la comunitat
📌 Hi ha la possibilitat que la mateixa persona que ocupi el càrrec de president/a també sigui l’administrador/a i el secretari/a.

Article relacionat: Les 6 + 1 obligacions que un administrador de finques ha de complir a Barcelona

Una vegada s’han designat els càrrecs, es posaran en debat els següents assumptes:

 • Fixar les quotes dels propietaris
 • Autorització de signatures
 • Aprovar el pressupost
 • Obertura d’un compte corrent per a domiciliar tots els pagaments
 • Precs i preguntes

2. Redactar l’Acta de Constitució

L’Acta de Constitució s’elabora durant la primera Junta Extraordinària i recull tota la informació i els pactes que s’han acordat en la reunió. En aquest cas, també s’ha de redactar l’assistència dels veïns: qui ha assistit, els que han votat a favor de la constitució, etc.

L’han de signar tant el president com el secretari de la Comunitat, i aquest haurà de lliurar-se al Registre de la Propietat.

Ets propietari d’un pis? Coneix els nostres serveis

3. Legalitzar el Llibre d’Actes

Per a poder legalitzar el llibre d’actes, primer cal presentar-lo totalment buit davant el Registre de la Propietat on es va inscriure la finca. Es presenta amb una instància signada pel President de la Comunitat i la gestió triga aproximadament una setmana.

Una vegada estigui validat, en ell es recolliran tots els acords de les futures juntes de la comunitat, en concret el primer de tot: l’Acta de Constitució.

Aquest tipus de llibres es poden adquirir en qualsevol papereria i tenen un cost aproximat de 20€.

quant costa constituir una comunitat de propietaris

Foto via Pexels

4. Obtenir un NIF

El President haurà d’acudir a la Delegació d’Hisenda corresponent i sol·licitar el NIF per a la Comunitat.

Una vegada aquí haurà d’emplenar i signar el model 037 de l’Agència Tributària, a més de complementar-lo amb la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del mateix president
 • Escriptura de Divisió Horitzontal de l’immoble
 • Còpia del nomenament del president de la Comunitat
📌 L’Escriptura de Divisió Horitzontal de l’immoble és un document que adjunta tota la informació necessària sobre la comunitat de propietaris, com per exemple els elements comuns, una descripció dels habitatges que conformen la finca o les quotes de participació, entre altres.

És important que a tots els propietaris de la finca se’ls lliuri una fotocòpia d’aquesta en el moment de la constitució perquè tinguin coneixement d’aquestes dades.

Dona un cop d’ull als nostres pisos en venda

Quant costa constituir una comunitat de propietaris

Encara que no suposa una despesa molt elevada, el pressupost per a la constitució de la comunitat va a càrrec de tots els titulars d’habitatges, locals o altres immobles.

Juntament amb el llibre d’actes, que sol costar al voltant de 20€ i la resta de gestions, no hi ha un preu exacte del qual pot sortir tot, però sol oscil·lar en total entre els 100€ i els 300€.

Si has arribat fins aquí, hauràs vist que els passos per a constituir una comunitat de propietaris no són complicats i no suposa un cost molt elevat per als propietaris.

Alguna vegada has hagut de constituir una comunitat de propietaris? Explica’ns la teva experiència en els comentaris.

Sobre l'autor

Mireia Garcia Sans

Comentari

 • Bona tarda,
  Mireia, gràcies per aquest contingut tant didactic.
  Et vull fer una consulta per administrar una comunitat petita de 4 copropietaris al barri del Guinardó, i quin cost tindria.
  En espera de la teva resposta, et saluda

Deixar un comentari