blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Barcelona amb nens

Normes dels col·legis de Barcelona

Pisos de lloguer a Barcelona
Escrit per Xavi Maldonado

A tots els col·lectius hi ha una sèrie de normes de convivència importants per tal d’evitar conflictes. Els col·legis no són una excepció, i és important dur a terme aquesta normativa perquè tot flueixi amb normalitat i tolerància, dins dels cànons particulars de cada institució en relació a les seves creences religioses i morals, de vestuari i d’altres aspectes importants. Avui, des de ShBarcelona us volem parlar d’aquestes normes, per tal que aquells que esteu pensant a escolaritzar els vostres fills a un centre d’estudis de la ciutat, sapigueu les normes sota les quals es regeixen aquests centres educatius.

Article relacionat: La tornada a l’escola

Normativa general a les escoles de Barcelona

Pisos de lloguer a Barcelona

Imatge via Pixabay

La normativa a les escoles de Barcelona solen ser de sentit comú, de manera que, exceptuant alguns casos, no són gens complexes de dur a terme. De tota manera, és convenient que s’estudiïn les normes de cada institució educativa per estar segurs de no incomplir-ne cap. Per això, en aquest article us expliquem algunes de les normes més comunes:

La norma més comuna, és que tots els alumnes han d’assistir diàriament a classe i, en cas de no poder fer-ho a causa d’una malaltia o altres motius, els pares han de comunicar-ho per escrit mitjançant la via que el centre ens indiqui. Les activitats que organitza el centre i que es realitzen dins dels horaris lectius formen part de la programació oficial del centre i tots els alumnes estan obligats a assistir-hi. Els alumnes han de ser puntuals i realitzar totes les activitats lectives d’estudi dins de l’horari establert. Està totalment prohibit sortir de les instal·lacions del centre durant l’horari escolar a no ser que es justifiqui, i ho hauran de fer acompanyats d’un adult depenent de l’edat de l’alumne. Estan prohibides les faltes de respecte a professors, treballadors del centre, col·laboradors o altres alumnes. S’ha de mantenir net el col·legi i tenir cura dels materials, instal·lacions i altres elements de l’escola. No es permet fumar a l’escola.

Article relacionat: Papereries de disseny a Barcelona

Pisos de lloguer a Barcelona

Imatge via Pixabay

Es consideren faltes greus els furts o desaparicions de qualsevol objecte, tant si és propietat del centre com si es tracta d’elements la propietat és d’altres alumnes, personal docent o treballadors i col·laboradors del centre. Els alumnes han de lliurar les avaluacions a casa i aquests han de signar-les tenint en compte les anotacions que els tutors indiquen en aquestes. Posteriorment, s’han de tornar al centre dins dels terminis establerts. En molts centres no està permès portar el telèfon mòbil a l’escola, igual que altres dispositius electrònics d’ús lúdic o personal. No s’admeten discriminacions per part dels alumnes ni del personal docent per raons de raça, gènere, orientació sexual o qualsevol altra característica personal o social. Si s’infringeixen qualsevol d’aquestes normes, el centre podrà amonestar a l’alumne o personal docent amb diferents sancions, depenent de la gravetat dels fets.

Ens hem deixat cap altra norma important? Pots ficar-ne de més als comentaris.

Sobre l'autor

Xavi Maldonado

Deixar un comentari