blog shbarcelona español   blog shbarcelona français   blog shbarcelona english   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona russian   blog shbarcelona   blog shbarcelona   blog shbarcelona
Informació sobre el lloguer de pisos

Requisits per llogar un pis a Barcelona

Inquilí amb les claus d'un pis
Escrit per Xavi Maldonado

Llogar un pis a la Ciutat Comtal és, actualment, una mica més complicat que fa uns anys per l’inquilí i més senzill pel propietari. El motiu principal d’aquest canvi és l’auge dels pisos turístics, els elevats preus i la limitada oferta que no aconsegueix suplir l’àmplia demanda d’habitatge de lloguer, sobretot de llarga estada.

De tota manera, no et desanimis. Si estàs pensant a llogar un pis a Barcelona, és important que sàpigues quins requisits són necessaris i sol·licitats a l’hora de llogar un pis, per estar preparat. Avui, en aquest article de ShBarcelona us parlem d’això.

Article relacionat: Les zones de Barcelona amb els lloguers més baixos per viure

Què necessites per llogar un pis a la Ciutat Comtal

Si ets el futur inquilí…

 

Menjador d'un apartament modern

Imatge via Pixabay

 • És molt important que comprovis l’estat de l’habitatge i el mobiliari, en cas que estigui moblat, abans d’entrar-hi a viure.
 • Amb l’objectiu d’evitar problemes, és important que verifiquis que qui et lloga l’habitatge és realment el propietari, que es pot conèixer dirigint-se al Registre de la Propietat. Si el llogues a través d’una agència, comprova que es tracti d’una empresa legal.
 • Recorda que el propietari és qui ha de garantir les condicions necessàries perquè l’habitatge sigui habitable al llarg de la durada del contracte.
 • L’arrendador no pot exigir el pagament anticipat de més d’una mensualitat.
 • Segons les noves normes, el contracte de lloguer de llarga durada tindrà una durada mínima de tres anys prorrogables.
 • Recorda que podràs recuperar la fiança quan acabi el contracte, sempre que no hi hagi desperfectes en l’habitatge. Si el propietari es nega a retornar-la, l’arrendatari té dret a exigir que li expliqui els motius i que els acrediti. En cas que l’habitatge estigui moblat, és recomanable que abans de deixar-la es comprovi, juntament amb el propietari, que tot està correcte, i signar un full de conformitat.
 • Abans d’entrar a viure, cal pagar la fiança.
 • Has de pagar la renda mensual, fins al final del contracte.
 • És obligatori tenir cura de l’habitatge i no fer activitats molestes, insalubres o il·legals.
 • Has de destinar l’habitatge llogat com a lloc per viure-hi, personal o familiar, i no a altres usos diferents dels pactats amb el propietari.
 • És la teva obligació fer-te càrrec de les despeses dels serveis (llum, aigua i gas), que s’han d’acreditar mitjançant els rebuts de pagament que et facilitarà el propietari.
 • Hauràs de, al seu torn, reparar els danys que hagis causat com inquilí durant la teva estada.
 • Si deixes el pis abans que finalitzi el contracte estipulat, hauràs de continuar pagant la renda fins que acabi el contracte.
 • Està prohibit subarrendar l’habitatge sense consentiment del propietari.

Article relacionat: On puc llogar un pis amb pàrquing a Barcelona

Si ets el propietari…

 • Caixa de mudança amb unes claus

  Imatge via Pixabay

  El propietari no pot augmentar la renda d’acord amb el que s’hagi especificat en el contracte durant la vigència del mateix. Un cop finalitzat, i si hi ha pròrroga, si pot pujar la quota mensual. També tens el dret d’elevar la renda per obres de millora fetes a l’habitatge un cop transcorreguts tres anys de durada del contracte, excepte quan les parts hagin pactat el contrari.

 • El propietari pot sol·licitar l’habitatge un cop transcorregut el primer any de contracte únicament sota aquestes premisses: Tenir necessitat de l’habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a si mateix o per als seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció, o bé per al seu cònjuge, en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. En aquest cas, s’haurà de comunicar la decisió a l’inquilí amb, almenys, dos mesos d’antelació.
 • Si el llogater no compleix els acords establerts al contracte, el propietari tindrà dret a instar al seu compliment, o bé a rescindir el contracte amb indemnització per danys i perjudicis.
 • El propietari pot rescindir el contracte per impagament de l’arrendatari en cas que aquest subarrendi l’habitatge o faci obres sense el seu consentiment, per danys en l’habitatge o si l’arrendatari porta a terme activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses en l’habitatge.
 • El propietari, per la seva banda, ha de fer les reparacions necessàries de caràcter urgent i, en cas de no fer-les, pagar-li el cost a l’arrendatari perquè ell ho gestioni.
 • El propietari està obligat a comunicar a l’inquilí la nova quota mensual, si escau, un mes abans que tingui lloc.

I tu, prefereixes llogar o comprar un immoble a Barcelona?

Sobre l'autor

Xavi Maldonado

Deixar un comentari